český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
Marinfett High Tech Ibiotec nanoteknik för mikrofriktion
Last update: 2023/01/27 09:30

GRÖNT SMÖRJFETT

MARIN SUPER TECH

Tål extremt högt tryck Anti-slitage Anti-korrosion

Starkt vidhäftande klarar centrifugering, även vid höga hastigheter

SMÖRJNING VID NEDSÄNKNING I VATTEN

Uppfyller specifikationerna

STM 7420 B - GAI

MAN 2232/79

MIL G 24139

OTAN G 460

Helt resistent mot saltvattenstänk

Resistent mot skuvkrafter vid vibrationer, mot upprepade stötar

Flamsäkert

Reversibelt

 

 

BESKRIVNING

Litium/polymerkomplex-baserat smörjfett för smörjning av alla delar som arbetar under extremt svåra förhållanden.

Maximal penetration vilket bildar en polär anti-slitagefilm på alla interna komponenter.

Vidhäftande, klarar centrifugering. Helt olöslig i vatten, till och med vid smörjning vid nedsänkning i vatten, i närvaro av ånga samt med överhettning.

Exceptionell motståndskraft vid mycket höga belastningar, i närvaro av skuvkrafter vid vibrationer.

Reversibelt, hårdnar inte, kalcineras inte, återfår sin ursprungliga form och sina egenskaper i händelse av oavsiktlig uppvärmning.

Flamsäkert vid drift även i närvaro av elektriska ljusbågar.

Fullständig stabilitet och resistens mot oxidation, gör det möjligt att minska smörjhastigheten med 5 gånger.

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Mekaniska transmissioner, kullager, rullager, lager, transmissioner med fast utväxling.

Linjära styrningar, transportörer, skoptransportörer, grävmaskiner.

Traktorvändskivor.

Lyftkranar, lyftkedjor.

Smörjning av kugghjul vid högt antal arbets- och funktionscykler.

Smörjning av vinschar, kaffekvarnar, motorbaser HB, styrningar och skenor till mobila kranar.

 

                         Ladda ner det tekniska bladet

 

TYPISKA FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

FYSIKALISKA EGENSKAPER HOS SMÖRJFETT

EGENSKAP

STANDARD eller METOD

VÄRDE

ENHET

Aspekt

Visuell

Slät, trådig

nm

Färg

Visuell

Grön

nm

Bulkdensitet vid 25 °C (pyknometer)

NF T 30 020

780

Kg/m³

Klass NLGI

NLGI

National Lubricating Grease Institute (Nationella institutet för smörjfetter)

2

Klassificering utifrån penetreringsförmåga

Tvål/Gelningsmedel

-

Litiumkomplex

-

Fasta smörjmedels beskaffenhet

-

0

%

Penetreringsförmåga vid 25 °C          

Ej arbetad                         

Arbetad, 60 slag           

Arbetad, 1000 slag            

Arbetad, 10 000 slag        

Arbetad, 100 000 slag       

NF ISO 2137 / ASTM 2176

 

 

 

265-295

265-295

265-295

265-295

295-325

 

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

Droppunkt

Droppunkt om den är högre än 360 °C

NF ISO 2176 / ASTM D 566

 ASTM D 2265

>190

 

°C

 

Orenheter

> 25µm

> 75µm

> 125µm

FMTS 791 3005

 

0

0

0

 

 

nb/ml

TYPISKA FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER HOS BASOLJA

EGENSKAP

STANDARD eller METOD

VÄRDE

ENHET

Basoljans beskaffenhet

-

Mineral/Polymer

-

Kinematisk viskositet vid 40°C          

Kinematisk viskositet vid 100°C

NF EN ISO 3104

>300

280

mm2/s

mm2/s

Syravärde

NF ISO 6618

0,2

mg KOH/l

PRESTANDAEGENSKAPER

EGENSKAP

STANDARD eller METOD

VÄRDE

ENHET

Oljeseparation 7 dagar vid 40 °C (penetrantprovning)

NF T 60 191

0

% massa

Oljeseparation 24 H vid 41 kPa (penetrantprovning under tryck)

ASTM D 1742

0,7

% massa

Sulfataska

NF T 60 144

0,5

% massa

Korrosion av kopparblad

ASTM D 4048

1a

Klass

Oxidation Hoffman

ASTM D 942

<15

Psi

Förlust till följd av avdunstning 22 h vid 121 °C

ASTM D 972

0,1

% massa

Förlust till följd av avdunstning Noack

NF T 60 101

CEC L-40 A-93 

ASTM D5800

 

0,3

                     

% massa

Svullnad på elastomerer

70 h vid 100 °C

ASTM D 4289,83

0,4

Variation % dimensionell

Temperaturintervall

Kontinuerlig

Punktvis

 

-

-

 

-30  +190

-30  +190

               

°C

°C

Rotationsfaktor

N/dm

600 000

  mm.min-1

Test 4 kulor                            

Diameteravtryck                  

Skarvbelastningsvärde

ASTM D 2266 / ISO 20 623

 

0,60

3150

 

mm

N

TIMKEN-test

ASTM D 2509

45

Ib

EMCOR anti-rosttest    

Dynamiiskt                                  

Statiiskt      

  

NF T 60 135 

ISO DP 6294/ ASTM D 1743

 

0

1

           

     Klass      

Klass

Resistens mot vattenutspolning vid 80 °C

ASTM 1264

<0,5

% massa

 

BRUKSANVISNING

Skaka sprayflaskan uppifrån och ner några gånger, efter att kulan lossnat som finns i behållaren.

Spraya med  ett avstånd på 15-25 cm de delar som ska smörjas utifrån deras dimensioner.

Fara vid aerosolanvändning. Följ försiktighetsanvisningarna och säkerhetsanvisningarna på förpackningen. Se säkerhetsföreskrifterna. Endast för yrkesbruk.

 

SAMMAMFATTANDE BESKRIVNING

 

 

 

Aerosol 650 ml 

 

GRÖNT MARINFETT SUPER TECH. Tål extremt högt tryck Anti-slitage Anti-korrosion. Starkt vidhäftande klarar centrifugering, även vid höga hastigheter SMÖRJNING VID NEDSÄNKNING I VATTEN. Uppfyller specifikationerna STM 7420 B – GAI, MAN 2232/79   MIL G 24139   OTAN G 460. Helt resistent mot saltvattenstänk. Resistent mot skuvkrafter vid vibrationer, mot upprepade stötar. Flamsäkert, Reversibelt. grönt marinfett för smörjning vid nedsänkning i vatten eller vid saltvattenstänk. tål extremt högt tryck. anti-slitage. vidhäftande. grönt marinfett, marinfett, litium-smörjfett, litium-smörjfett med flera funktioner, aerosol-smörjfett, universalspray, smörjfett med flera funktioner i sprayflaska, smörjfett med hög hastighet, tekniskt smörjfett, industriellt smörjfett, vidhäftande smörjfett, speciellt marinsmörjfett. leverantörer av tekniska smörjfetter. leverantörer av industriella smörjfetter. tillverkare av tekniska smörjfetter. tillverkare av industriella smörjfetter. tillverkare av industriella smörjmedel. Marinfett aerosol. Marinfett patron. Tekniska aerosoler. Underhåll av aerosoler. Leverantörer av aerosoler. Tillverkare av aerosoler. Marinfett OTAN G 460. Marinfett GAI smörjfett för sammanfogning vid nedsänkning i vatten. Produkt för industriellt underhåll

 

 

 

 

 

  

Burk 1 L
         GRÖNT MARINFETT SUPER TECH. Tål extremt högt tryck Anti-slitage Anti-korrosion. Starkt vidhäftande klarar centrifugering, även vid höga hastigheter SMÖRJNING VID NEDSÄNKNING I VATTEN. Uppfyller specifikationerna STM 7420 B – GAI, MAN 2232/79   MIL G 24139   OTAN G 460. Helt resistent mot saltvattenstänk. Resistent mot skuvkrafter vid vibrationer, mot upprepade stötar. Flamsäkert, Reversibelt. grönt marinfett för smörjning vid nedsänkning i vatten eller vid saltvattenstänk. tål extremt högt tryck. anti-slitage. vidhäftande. grönt marinfett, marinfett, litium-smörjfett, litium-smörjfett med flera funktioner, aerosol-smörjfett, universalspray, smörjfett med flera funktioner i sprayflaska, smörjfett med hög hastighet, tekniskt smörjfett, industriellt smörjfett, vidhäftande smörjfett, speciellt marinsmörjfett. leverantörer av tekniska smörjfetter. leverantörer av industriella smörjfetter. tillverkare av tekniska smörjfetter. tillverkare av industriella smörjfetter. tillverkare av industriella smörjmedel. Marinfett aerosol. Marinfett patron. Tekniska aerosoler. Underhåll av aerosoler. Leverantörer av aerosoler. Tillverkare av aerosoler. Marinfett OTAN G 460. Marinfett GAI smörjfett för sammanfogning vid nedsänkning i vatten. Produkt för industriellt underhåll          

    Patron 430 ml

         GRÖNT MARINFETT SUPER TECH. Tål extremt högt tryck Anti-slitage Anti-korrosion. Starkt vidhäftande klarar centrifugering, även vid höga hastigheter SMÖRJNING VID NEDSÄNKNING I VATTEN. Uppfyller specifikationerna STM 7420 B – GAI, MAN 2232/79   MIL G 24139   OTAN G 460. Helt resistent mot saltvattenstänk. Resistent mot skuvkrafter vid vibrationer, mot upprepade stötar. Flamsäkert, Reversibelt. grönt marinfett för smörjning vid nedsänkning i vatten eller vid saltvattenstänk. tål extremt högt tryck. anti-slitage. vidhäftande. grönt marinfett, marinfett, litium-smörjfett, litium-smörjfett med flera funktioner, aerosol-smörjfett, universalspray, smörjfett med flera funktioner i sprayflaska, smörjfett med hög hastighet, tekniskt smörjfett, industriellt smörjfett, vidhäftande smörjfett, speciellt marinsmörjfett. leverantörer av tekniska smörjfetter. leverantörer av industriella smörjfetter. tillverkare av tekniska smörjfetter. tillverkare av industriella smörjfetter. tillverkare av industriella smörjmedel. Marinfett aerosol. Marinfett patron. Tekniska aerosoler. Underhåll av aerosoler. Leverantörer av aerosoler. Tillverkare av aerosoler. Marinfett OTAN G 460. Marinfett GAI smörjfett för sammanfogning vid nedsänkning i vatten. Produkt för industriellt underhåll  

 

GRÖNT MARINFETT SUPER TECH. Tål extremt högt tryck Anti-slitage Anti-korrosion. Starkt vidhäftande klarar centrifugering, även vid höga hastigheter SMÖRJNING VID NEDSÄNKNING I VATTEN. Uppfyller specifikationerna STM 7420 B – GAI, MAN 2232/79   MIL G 24139   OTAN G 460. Helt resistent mot saltvattenstänk. Resistent mot skuvkrafter vid vibrationer, mot upprepade stötar. Flamsäkert, Reversibelt. grönt marinfett för smörjning vid nedsänkning i vatten eller vid saltvattenstänk. tål extremt högt tryck. anti-slitage. vidhäftande. grönt marinfett, marinfett, litium-smörjfett, litium-smörjfett med flera funktioner, aerosol-smörjfett, universalspray, smörjfett med flera funktioner i sprayflaska, smörjfett med hög hastighet, tekniskt smörjfett, industriellt smörjfett, vidhäftande smörjfett, speciellt marinsmörjfett. leverantörer av tekniska smörjfetter. leverantörer av industriella smörjfetter. tillverkare av tekniska smörjfetter. tillverkare av industriella smörjfetter. tillverkare av industriella smörjmedel. Marinfett aerosol. Marinfett patron. Tekniska aerosoler. Underhåll av aerosoler. Leverantörer av aerosoler. Tillverkare av aerosoler. Marinfett OTAN G 460. Marinfett GAI smörjfett för sammanfogning vid nedsänkning i vatten. Produkt för industriellt underhåll 

Antoine GIRET - Pilot på landjakt klass 3

Europamästare 2013 (St Peter-Ording - Tyskland)

Fransk mästare 2015 (Notre Dame de Monts)

Vice-Europamästare 2015 (De Panne - Belgien)

Fransk mästare 2016 (Berck)

Vice-Europamästare 2016 (Bretteville-Sur-Ay)

Vice-Världsmästare 2018 (St Peter-Ording - Tyskland)

Permanent påfrestning av saltvattenstänk, sand, stötar, vibrationer,

Antoine GIRET använder marinfettet NEOLUBE GRV 190, för obegränsad smörjning

 

 

Producera, smörja, rengöra, skydda
IBiotec
® Tec Industries® Service 
erbjuder ett komplett utbud av
branschspecifika produkter

 


 

Önskar du:

 

ett gratis varuprov
en teknisk rekommendation
ett datablad
ett säkerhetsdatablad

 

- Kontakta oss -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

tillverkare av kemisk-tekniska produkter,
tackar dig för ditt besök.IBiotec® Tec Industries®Service finns på: YOUTUBE