český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
Smar morski High Tecg Ibiotec nanotechnologia do mikrotarcia
Last update: 2023/01/25 10:51

SMAR ZIELONY

MORSKI SUPER TECH

Ekstremalne ciśnienia Zmniejsza zużycie Właściwości antykorozyjne

Charakteryzuje się wysoką przyczepnością, odporny na działanie sił odśrodkowych, nawet przy bardzo dużych prędkościach

SMAROWANIE ELEMENTÓW ZANURZONYCH

Spełnia wymogi specyfikacji

STM 7420 B - GAI

MAN 2232/79

MIL G 24139

OTAN G 460

Całkowita odporność na rozbryzgi słonej wody

Odporny na siły ścinające podczas wibracji, powtarzające się uderzenia

Niepalny

Odwracalny termicznie

 

OPIS

Kompleksowy smar na bazie mydeł litowych i polimeru przeznaczony do smarowania wszelkich elementów w skrajnie trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Zapewnia maksymalną penetrację, tworząc polarny film chroniący przed zużyciem i ograniczający tarcie na styku wszystkich elementów.

Przyczepny, odporny na działanie sił odśrodkowych. Całkowicie nierozpuszczalny w wodzie, również na elementach zanurzonych, w środowisku pary wodnej, w tym przegrzanej.

Bardzo odporny na silne obciążenia, siły ścinające i wibracje.

Odwracalny termicznie, nie twardnieje, nie ulega zwęgleniu, w razie przypadkowego przegrzania odzyskuje normalną strukturę i właściwości.

Nie ulega zapaleniu, nawet w przypadku wystąpienia łuków elektrycznych.

Całkowicie stabilny i odporny na oksydację, pozwala pięciokrotnie zmniejszyć częstotliwość smarowania.

 

ZAKRESY ZASTOSOWANIA

Przekładnie mechaniczne, rolki, krążniki, łożyska baryłkowe, przekładnie o stałym przełożeniu.

Prowadnice liniowe, przenośniki taśmowe i kubełkowe, koparki.

Siodła ciągników.

Urządzenia dźwigowe, łańcuchy do podnoszenia.

Smarowanie przekładni o bardzo dużej liczbie cykli.

Smarowanie wciągarek, młynków do kawy, mocowań silników HB, prowadnic i szyn traveliftów.

 

                             Pobierz kartę techniczną

 

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE SMARU

WŁAŚCIWOŚĆ

NORMA lub METODA

WARTOŚĆ

JEDNOSTKA

Postać

Wzrokowo

Gładki, ciągnący

nm

Kolor

Wzrokowo

Zielony

nm

Gęstość mierzona piknometrem w 25°C

NF T 30 020

780

Kg/m³

Klasa NLGI

NLGI

National Lubricating Grease Institute

2

Klasyfikacja na podstawie penetracji

Rodzaj mydła/zagęszczacz

-

Kompleks litowy

-

Typ środków smarujących w stanie stałym

-

0

%

Przenikalność w temp. 25°C              

bez obciążenia                         

pod obciążeniem, 60 udarów           

pod obciążeniem, 1000 udarów            

pod obciążeniem, 10 000 udarów        

pod obciążeniem, 100 000 udarów       

NF ISO 2137 / ASTM 2176

 

 

 

 

265-295

265-295

265-295

265-295

295-325

 

 

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

Temperatura kroplenia

Jeśli temperatura kroplenia powyżej 360°C

NF ISO 2176 / ASTM D 566

 ASTM D 2265

>190

 

°C

 

Zanieczyszczenia

> 25µm

> 75µm

> 125µm

FMTS 791 3005

 

0

0

0

 

 

nb/ml

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE OLEJU BAZOWEGO

WŁAŚCIWOŚĆ

NORMA lub METODA

WARTOŚĆ

JEDNOSTKA

Typ oleju bazowego

-

Mineralny/polimer

-

Lepkość kinematyczna w 40°C          

Lepkość kinematyczna w 100°C

NF EN ISO 3104

>300

280

mm2/s

mm2/s

Liczba kwasowa

NF ISO 6618

0,2

mg KOH/l

CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOŚCI

WŁAŚCIWOŚĆ

NORMA lub METODA

WARTOŚĆ

JEDNOSTKA

Wydzielanie oleju, 7 dni, 40°C (penetracja)

NF T 60 191

0

% masy

Wydzielanie oleju, 24 h pod ciśnieniem 41 kPa (penetracja pod ciśnieniem)

ASTM D 1742

0,7

% masy

Popiół siarczanowy

NF T 60 144

0,5

% masy

Korozja na płytkach miedzi

ASTM D 4048

1a

Ocena

Odporność na utlenianie próba Hoffman

ASTM D 942

<15

psi

Straty w wyniku parowania 22 h w 121°C

ASTM D 972

0,1

% masy

Straty w wyniku parowania Noack

NF T 60 101

CEC L-40 A-93 

ASTM D5800

 

0,3

                     

% masy

Pęcznienie elastomerów

70 h w temp. 100°C

ASTM D 4289,83

0,4

Zmiana wymiarów w %

Zakres temperatur

Stałe

Szczytowe

 

-

-

 

-30  +190

-30  +190

               

°C

°C

Współczynnik obrotów

n.dm

600 000

  mm.min-1

Test 4 kulek                            

Średnica śladu                  

Wskaźnik nośności spawania

ASTM D 2266 / ISO 20 623

 

0,60

3150

 

mm

N

Test TIMKEN

ASTM D 2509

45

Ibs

Odporność antykorozyjna test EMCOR   

w warunkach dynamicznych               

w warunkach statycznych      

 

 

NF T 60 135 

ISO DP 6294/ ASTM D 1743

 

 

0

1

        

     

     Ocena      

Ocena

Odporność na wymywanie przez wodę w 80°C

ASTM 1264

<0,5

% masy

 

SPOSÓB UŻYCIA

W przypadku aerozolu: wstrząsnąć pojemnikiem w pozycji pionowej do oddzielenia się kulki mieszającej.

Rozpylać z odległości 15-25 cm w zależności od wielkości smarowanych powierzchni.

Niebezpieczny w postaci aerozolu. Przestrzegać środków ostrożności, zwrotów bezpieczeństwa na opakowaniu, zapoznać się z kartą charakterystyki. Wyłącznie do użytku profesjonalnego.

 

POSTAĆ

 

 

Aérozol 650 ml 

 

SMAR ZIELONY MORSKI SUPER TECH. Ekstremalne ciśnienia Zmniejsza zużycie Właściwości antykorozyjne. Charakteryzuje się wysoką przyczepnością, odporny na działanie sił odśrodkowych, w tym przy bardzo dużych prędkościach. SMAROWANIE ELEMENTÓW ZANURZONYCH. Spełnia wymogi specyfikacji STM 7420 B – GAI, MAN 2232/79   MIL G 24139   OTAN G 460. Całkowita odporność na rozbryzgi słonej wody. Odporny na siły ścinające podczas wibracji, powtarzające się uderzenia. Niepalny odwracalny termicznie. smar zielony morski do smarowania elementów zanurzonych lub ochrony przed rozbryzgami wody morskiej. ekstremalne ciśnienie. zmniejszenie zużycia. smar zielony morski, smar morski, smar litowy, smar litowy wielozadaniowy, smar wielozadaniowy, smar w aerozolu, wielozadaniowy w sprayu, smar wielozadaniowy w puszce, smar do dużych prędkości, smar techniczny, smar przemysłowy, smar adhezyjny, specjalistyczny smar morski. dostawcy smarów technicznych. dostawcy smarów przemysłowych, dostawcy towotów maszynowych. producenci smarów technicznych. producenci smarów przemysłowych. producenci towotów maszynowych. Smar morski aerozol. Smar morski kartusz. Aerozole techniczne. Aerozole do konserwacji. Dostawcy aerozoli. Producenci aerozoli. Smar morski OTAN G 460. Smar morski GAI smar do przegubów zanurzonych w wodzie. Produkt utrzymania przemysłowego

 

 

 

 

 

  

Puszka 1 L
         SMAR ZIELONY MORSKI SUPER TECH. Ekstremalne ciśnienia Zmniejsza zużycie Właściwości antykorozyjne. Charakteryzuje się wysoką przyczepnością, odporny na działanie sił odśrodkowych, w tym przy bardzo dużych prędkościach. SMAROWANIE ELEMENTÓW ZANURZONYCH. Spełnia wymogi specyfikacji STM 7420 B – GAI, MAN 2232/79   MIL G 24139   OTAN G 460. Całkowita odporność na rozbryzgi słonej wody. Odporny na siły ścinające podczas wibracji, powtarzające się uderzenia. Niepalny odwracalny termicznie. smar zielony morski do smarowania elementów zanurzonych lub ochrony przed rozbryzgami wody morskiej. ekstremalne ciśnienie. zmniejszenie zużycia. smar zielony morski, smar morski, smar litowy, smar litowy wielozadaniowy, smar wielozadaniowy, smar w aerozolu, wielozadaniowy w sprayu, smar wielozadaniowy w puszce, smar do dużych prędkości, smar techniczny, smar przemysłowy, smar adhezyjny, specjalistyczny smar morski. dostawcy smarów technicznych. dostawcy smarów przemysłowych, dostawcy towotów maszynowych. producenci smarów technicznych. producenci smarów przemysłowych. producenci towotów maszynowych. Smar morski aerozol. Smar morski kartusz. Aerozole techniczne. Aerozole do konserwacji. Dostawcy aerozoli. Producenci aerozoli. Smar morski OTAN G 460. Smar morski GAI smar do przegubów zanurzonych w wodzie. Produkt utrzymania przemysłowego          

Kartusz 430 ml

         SMAR ZIELONY MORSKI SUPER TECH. Ekstremalne ciśnienia Zmniejsza zużycie Właściwości antykorozyjne. Charakteryzuje się wysoką przyczepnością, odporny na działanie sił odśrodkowych, w tym przy bardzo dużych prędkościach. SMAROWANIE ELEMENTÓW ZANURZONYCH. Spełnia wymogi specyfikacji STM 7420 B – GAI, MAN 2232/79   MIL G 24139   OTAN G 460. Całkowita odporność na rozbryzgi słonej wody. Odporny na siły ścinające podczas wibracji, powtarzające się uderzenia. Niepalny odwracalny termicznie. smar zielony morski do smarowania elementów zanurzonych lub ochrony przed rozbryzgami wody morskiej. ekstremalne ciśnienie. zmniejszenie zużycia. smar zielony morski, smar morski, smar litowy, smar litowy wielozadaniowy, smar wielozadaniowy, smar w aerozolu, wielozadaniowy w sprayu, smar wielozadaniowy w puszce, smar do dużych prędkości, smar techniczny, smar przemysłowy, smar adhezyjny, specjalistyczny smar morski. dostawcy smarów technicznych. dostawcy smarów przemysłowych, dostawcy towotów maszynowych. producenci smarów technicznych. producenci smarów przemysłowych. producenci towotów maszynowych. Smar morski aerozol. Smar morski kartusz. Aerozole techniczne. Aerozole do konserwacji. Dostawcy aerozoli. Producenci aerozoli. Smar morski OTAN G 460. Smar morski GAI smar do przegubów zanurzonych w wodzie. Produkt utrzymania przemysłowego  

 

SMAR ZIELONY MORSKI SUPER TECH. Ekstremalne ciśnienia Zmniejsza zużycie Właściwości antykorozyjne. Charakteryzuje się wysoką przyczepnością, odporny na działanie sił odśrodkowych, w tym przy bardzo dużych prędkościach. SMAROWANIE ELEMENTÓW ZANURZONYCH. Spełnia wymogi specyfikacji STM 7420 B – GAI, MAN 2232/79   MIL G 24139   OTAN G 460. Całkowita odporność na rozbryzgi słonej wody. Odporny na siły ścinające podczas wibracji, powtarzające się uderzenia. Niepalny odwracalny termicznie. smar zielony morski do smarowania elementów zanurzonych lub ochrony przed rozbryzgami wody morskiej. ekstremalne ciśnienie. zmniejszenie zużycia. smar zielony morski, smar morski, smar litowy, smar litowy wielozadaniowy, smar wielozadaniowy, smar w aerozolu, wielozadaniowy w sprayu, smar wielozadaniowy w puszce, smar do dużych prędkości, smar techniczny, smar przemysłowy, smar adhezyjny, specjalistyczny smar morski. dostawcy smarów technicznych. dostawcy smarów przemysłowych, dostawcy towotów maszynowych. producenci smarów technicznych. producenci smarów przemysłowych. producenci towotów maszynowych. Smar morski aerozol. Smar morski kartusz. Aerozole techniczne. Aerozole do konserwacji. Dostawcy aerozoli. Producenci aerozoli. Smar morski OTAN G 460. Smar morski GAI smar do przegubów zanurzonych w wodzie. Produkt utrzymania przemysłowego 

Antoine GIRET - Sternik blokarta klasa 3

Mistrz Europy 2013 (St Peter-Ording – Niemcy)

Mistrz Francji 2015 (Notre Dame de Monts)

Wicemistrz Europy 2015 (De Panne – Belgia)

Mistrz Francji 2016 (Berck)

Wicemistrz Europy 2016 (Bretteville-Sur-Ay)

Wicemistrz Świata 2018 (St Peter-Ording – Niemcy)

Stałe rozbryzgi morskiej wody, piasku, uderzenia, wibracje,

Antoine GIRET korzysta na stałe ze smaru okrętowego NEOLUBE GRV 190, do smarowania elementów

 

 

Produkcja, smarowanie, czyszczenie, ochrona:

IBiotec® Tec Industries® Service
oferuje pełną gamę produktów

przeznaczonych specjalnie dla przemysłu.

 


 

Jeżeli potrzebujesz :

 

darmowej próbki
porady technicznej
karty technicznej
karty charakterystyki

 

-  skontaktuj się z nami -

 


IBiotec® Tec Industries®Service

producent chemii technicznej
dziękuje za odwiedzenie jego strony.Zobacz IBiotec® Tec Industries®Service na : YOUTUBE